Bedrijven

Voor bedrijven: workshop
Het bedrijfsimago is belangrijk. Dit wordt voor een substantieel deel bepaald door de persoonlijke presentatie van werknemers bij  externe ontmoetingen. Straalt hij of zij de kwaliteit uit die bij het bedrijf past of kan dit misschien beter? De persoonlijke uitstraling is te beinvloeden met kleding en kleurgebruik. Tijdens een interactieve workshop worden medewerkers zich bewust van wat een professionele kledingstijl inhoudt.

Zakelijk imago advies: individueel
Vaak kan de kledingstijl van medewerkers effectiever, stijlvoller en professioneler.  Tijdens een individueel imago advies krijgt de medewerker inzicht in welke keuzes hij/zij kan maken. Zij krijgen inzicht in hoe het persoonlijk effect te versterken is  met het maken van de juiste kledingkeuze.  We leggen een verbinding tussen de persoonlijke kernmerken en het gewenste (bedrijfs) imago.

Sollicitatie
Lijkt het er op dat er medewerkers moeten te gaan solliciteren?  Ondersteun ze extra met een persoonlijk  imago advies. De medewerker leert zich met zijn of haar uiterlijke verzorging optimaal voor te bereiden op de sollicitatie. Dit geeft vertrouwen en kracht en dat straalt hij of zij dan ook uit. Het zakelijk imago advies richt zich op de professionele presentatie tijdens sollicitatie.

Particulieren
Voor particulieren is een kledingstijl- of imagoadvies mogelijk met als aandachtspunt de professionele uitstraling.